parametre

220 x 449 za 10,00 Euro

450 x 449 za 15,00 Euro

630 x 449 za 20,00 Euro

(bez DPH)