rastre / CreoScitex

 

Základné tvary

 

Rozdiely v tvare

 

Kompozitný

 

Diamant

 

Geometric

 

Gravure

 

Frekvenčný raster

----